Той беше такава рядка твар, че...

Той беше такава рядка твар, че в ноевият ковчег пристигна сам!