Включих телефона си да се зарежда!...

Включих телефона си да се зарежда! Батерията беше 10%, след пет минути гледам - 6%... Значи енергото краде ток от мен! Пипнах ги!