Xаресвам жени с лошо зрение, защото...

Xаресвам жени с лошо зрение, защото на жените с добро зрение аз не им харесвам.