Между другото това, че се прибирам...

Между другото това, че се прибирам всяка вечер пиян на 4 крака, прави ли ме автоматично член на фондация "4 лапи" или съм обикновен смок.