Досега не ме е лъгало единствено...

Досега не ме е лъгало единствено чувството ми за глад!