Скромността е качество на тези, които...

Скромността е качество на тези, които нямат други качества.