Прасе, а не бира хората сбира!...

Прасе, а не бира хората сбира!