Господин Иванов е на ресторант със...

Господин Иванов е на ресторант със семейството си. След като всички са се нахранили, е останала една наденичка.
- Ще ми я увиете ли за кучето? - пита г-н Иванов.
Децата радостно възкликват:
- Ура! Татко ще ни купи куче!