Хазяина: - Няма да ви пусна да...

Хазяина:
- Няма да ви пусна да напуснете стаята, която сте наели, докато не си платите.
Студента:
- Много благодаря! Най-после съм се уредил за дълго с място за живеене.