Скъпи, защо си толкова подозрителен...

- Скъпи, защо си толкова подозрителен към мен!
- С теб не може по друг начин.
- Може. Просто не трябва във всеки мъж, седящ в гардероба да виждаш мой любовник.