Две мухи летят съсредоточено около слон...

Две мухи летят съсредоточено около слон. Едната казва:
- Имаш ли план за действие.
Другата отговаря:
- Да, само да го съборим, после лесно ще до довършим с ритници....