Двама пенсионера седят на пейка в...

Двама пенсионера седят на пейка в парка. Покрай тях минава красиво момиче с мини-пола. Единия казва, замечтано:
- Ех, сега да бях на 18!
А другия:
- В ред ли си?!? За някакви си пет минути удоволствие отново 40 години работа!