Баба и внуче си говорят. Детето...

Баба и внуче си говорят. Детето пита бабата:
- Бабо, какво е любовник?
Бабата се плесва по челото, отваря гардероба и от там изпада един скелет.