Много ли съм зле докторе...

- Много ли съм зле докторе?
- По дяволите, по дяволите спрете аутопсията.