Докторе, когато искам да правя...

- Докторе, когато искам да правя с*кс с жена си, членът ми винаги гледа към обувките.
- Вдигнете обувките на шкафа. Следващия.