В женският ад всички мъже са...

В женският ад всички мъже са п*дали, в мъжкият… също.