Винаги, когато се позвъни на вратата...

Винаги, когато се позвъни на вратата, кучето е убедено, че е за него.