Идат избори. Не бъдете наивни, искайте...

Идат избори. Не бъдете наивни, искайте си кебапчИтата! Пък тя, чумата е лесна, тя не гласува!