Съпругът търси нещо в килера...

Съпругът търси нещо в килера.
- Да знаеш къде е онази стара бракма? - провиква се той
към жена си.
От кухнята се обажда тъщата:
- Може да съм бракма, обаче не съм стара!