Ева попитала Адам: - Искаш ли ме? А...

Ева попитала Адам:
- Искаш ли ме?
А той и отговорил:
- Че имам ли избор?