По какво се отличава, възрастен мъж...

По какво се отличава, възрастен мъж от детето:
1. По-тежък е!
2. Това е!