Егаси готината жена има Пешо...

- Егаси готината жена има Пешо... - си мислеше Кольо докато я гушкаше и лежеше до нея в леглото.