Едно червейче става сутринта и пита...

Едно червейче става сутринта и пита майка си:
- Мамо, мамо, къде е тати?
Майка му казва:
- За риба сине, за риба.