Българският бъдещ татко през: 1978 - Дано...

Българският бъдещ татко през:
1978 - Дано да е момче!
1998 - Дано да е живо и здраво!
2018 - Дано да е от мен!