И сега, докога ще го...

- И сега, докога ще го пазиш тоя мустак?
- Ами поне до края на Ноември.
- Ти си знаеш, Светле.