Добър ден! Как е името...

- Добър ден! Как е името ви?
- Благодаря, добре е!