Капитане, капитане! - Какво си...

- Капитане, капитане!
- Какво си се развикал бе?
- Котвата изплува!
- Хм... Не ще да е на хубаво тая работа...