От две неща ми идва умората...

От две неща ми идва умората: - От ума! - И от 'ората...