Никой никога не може да...

- Никой никога не може да ме разбере... - Какво имаш предвид?