Ревнувала ме, моля ти се. На...

Ревнувала ме, моля ти се. На коя ли съм притрябвал, такъв умен, галантен и красив?