След петдесетака майката си трака...

След петдесетака майката си трака.