Точка първа при подреждане на стаята...

Точка първа при подреждане на стаята - разкарай се от компютъра!