Защо си толкова весел? - Вчера...

- Защо си толкова весел?
- Вчера се разведох, такива рога ми се стовариха от плещите!