В университетска болница - в трета...

В университетска болница - в трета зала се провежда операция от студентите - ампутация. Главния хирург нарежда:
- Режете левия крак......
Студентите: хръц-хръц-хръц....
Главния:
- Казах левия....
Студентите: хръц-хръц-хръц....
Главния:
- Казах крак..........
Главен директор на голямо предприятие излиза в пенсия и предава всичко на своя заместник. След като му обяснил всичко за фирмата, някрая му казал:
- Имаме много печена секретарка, казваш й "колежке, дневния отчет и тя си знае работата натам.
След няколко дни на новото работно място новоназначеният шеф решил да се възползва от услугите на секретарката. На обедната почивка заключил вратата, отишъл при секретарката и казал:
- Колежке, дневния отчет, ако обичате.
Секретарката се смутила и казала:
- Съжалявам много, господин директор, но съм в месечно приключване.
Директорът си замълчал и отишъл в кабинета си. На секретарката й станало кофти и решила, че не е редно да реже шефа още в началото. Отишла в неговия кабинет и му казала:
- Шефе, много съжалявам, в месечно приключване съм, но мога да ви дам отчета устно, или ако желаете със задна дата - казала тя и се усмихнала.
Шефът отвърнал:
- Благодаря ви колежке, но вече го нахвърлих на ръка.