Преди влизане в казармата питат един...

Преди влизане в казармата питат един новобранец.
- Какъв сте в цивилния живот?
- Данъчен инспектор.
- Тогава сутрин ще викате - "СТАНИ!!!"
- Но защо аз?!
- Свикнали сте да ви мразят...