На 8 март жените в Перник...

На 8 март жените в Перник празнуват на патерица!