Срещат се две змии в градината...

Срещат се две змии в градината и едната започва да се хвали:
- Откакто ходих на очен лекар половият ми живот се подобри значително.
- Е как така?
- Ами тогава разбрах че от две години правя любов с градинския маркуч.