Приятелю, като знаеш, че пие...

- Приятелю, като знаеш, че пие, защо изобщо я взе за жена?
- Аз разбрах че пие, когато веднъж се прибра трезва.