Между приятелки. Практичната: - Как мина...

Между приятелки. Практичната: - Как мина първата среща? Казвай! Романтичната: - Той е като гръцки бог! - Толкова ли му е малък?!