"Щом има с*кс-бомби, трябва да има...

"Щом има с*кс-бомби, трябва да има и с*кс-сапьори, с мноогоо големи минотърсачи..."
Петнадесетгодишен отива в аптека и иска презерватив. Аптекарят хвърля към младока възмутен поглед.
- Ще вечерям в дома на приятелката ми - оправдава се момчето - и никога не се знае, току виж, стане заварката.
Аптекарят връчва презерватива на подрастващия, той плаща и тръгва. След пет
минути отново е там и иска още един презерватив.
- Сетих се, че братовчедката на приятелката ми ще бъде там, а е много красива!
Може да се заинтересува от мен мисля, че е по-добре да съм запасен!
Младият човек туря в джоба втория презерватив и тръгва. Връща се на часа.
- Знаете ли, господине! Обмислих и реших, че ще е по-хубаво да взема още един. Чух, че майка й харесвала млади момчета и кой знае дали няма да се заинтересува от мен.
На вечерята у приятелката край масата е събрано цялото семейство, момчето зъб не обелва. По някое време девойката подшушва на госта:
- Ама, мили! Ти дума не продума! Не знаех, че си толкова срамежлив!
- Аз пък не знаех, че баща ти е аптекар!