Дребничка медсестра влачи доста голям и...

Дребничка медсестра влачи доста голям и ранен мъж по земята, мъчейки се да го измъкне от бойното поле:
- Остави ме - говори мъжът - спасявай се.
- Няма да те оставя!
- Остави ме ти казвам, тежък съм.
- Нищо, ще те измъкна.
- Остави ме бе, няма да оживея...
- Не!
- Добре де, добре, ама поне коня остави, той вече и без това е мъртъв...