Знаете ли, че учебната година започва...

Знаете ли, че учебната година започва на 15-ти септември само в България...
(в повечето европейски държави започва на 01.09, а в Швейцария още на 15.08).