Господин полковник, нашите разузнавачи плениха...

- Господин полковник, нашите разузнавачи плениха съгледвач! Ще заповядате ли да го обесим?
- В никакъв случай! Та нали от бесилката, той ще огледа разположението на целия ни полк!