Да си жена е прекрасно и...

Да си жена е прекрасно и лесно. Бродиш насам натам из живота, влизаш в разни стаи, упрекваш тоя - ония, в това - онова...