Таксиметров шофьор към клиент: - Така, като...

Таксиметров шофьор към клиент:
- Така, като ви гледам не вдъхвате много доверие. Имате ли пари?
- Не се притеснявайте! Пари имам, но все още са у вас.