Оптични кабели за България: На всеки 10...

Оптични кабели за България:
На всеки 10 см. подчертан надпис:
"Внимание! Не съдържа мед!!!"