Не учите физика в училище, и...

Не учите физика в училище, и целият ви живот ще бъде пълен с чудеса и вълшебства!