Жената никога не забравя мъжа, който...

Жената никога не забравя мъжа, който е можела да има, а мъжа никога не забравя жената, която не е могъл да има.