Тате, а защо ти е...

- Тате, а защо ти е все червен носа?
- От доматите, сине!
- Защото постоянно ги ядеш?
- Не, постоянно замезвам!