Тате, защо ти е червен...

- Тате, защо ти е червен носа?
- От доматите, сине.
- Какво, много ядеш ли?
- Не, само мезя с тях...